top of page
Customer Workflows
customer-workflows-logo_edited.jpg
תהליכי שירות לקוחות

הרבה מעבר ל CRM ושירות לאנשי שטח. הגבר את נאמנות הלקוחות באמצעות תהליכי עבודה דיגיטליים מחוברים שמייצרים זרימות ותקשורת בין מחלקות הארגון.

servicenow-customer-service-management.p

ניהול שירות לקוחות

Customer Service Management

הרבה יותר מפתרונות שירות לקוחות CRM מסורתיים. חבר את שירות הלקוחות שלך עם צוותים הארגון בכדי לפתור בעיות פרואקטיבית ובמהירות .

servicenow-financial-services-operations

תהליכי שירות פיננסים

Financial Services Operations

אחד את הצוותים הקדמיים, האמצעיים והאחוריים שלך. הפוך את השירותים פיננסיים לחוויות לקוחות ועובדים משופרות.

servicenow-field-service-management.png

ניהול אנשי שטח

Field Service Management

הגבירו את שביעות רצון הלקוחות עם ניהול יעיל של שירות בשטח. חבר את צוותי השירות בשטח עם הצוותים האחרים וכלים מובייל כדי להגיב במהירות בזמן אמת ולמנוע תקלות.

servicenow-telecommunication-service-man

ניהול שירות לקוחות לטלקום

Telecommunications Service Management

חבר את תהליכי הטלקום שלך - מהרשת ללקוח - בפלטפורמה אחת. אפשר ל CSPs לשפר את הטיפול בלקוחות ולאבטח את השירות באופן אוטומטי.

servicenow-connected-operations.png

תהליכי IoT

Connected IoT

חבר את נתוני ה IoT לקונטקסט עסקי ותהליכי עבודה דיגיטליים. הפוך את המידע שלך לפעולות כדי להשיג במהירות ערך מההשקעות שלך ב- IoT.

bottom of page