top of page

פתרונות
ServiceNow

creator-workflows-marquee-medium.png

תהליכי עבודה עבור הארגון המודרני

תהליכי עבודה דיגיטליים הם אבני הבניין לחוויות המודרניות שהעובדים רוצים והלקוחות מצפים להם.

it-workflows.png

תהליכי ITSM

בנה את עתיד ה- IT בעזרת זרימות עבודה דיגיטליות בפלטפורמה אחת ומאוחדת. חבר את הארגון שלך ואת הפעולות כדי לבצע טרנספורמציה דיגיטלית לעסק שלך.

employee-workflows.png

תהליכי שירות לעובד

 HR

צור חוויות עובדים מחוברות ומרתקות. הנע את כוח האדם שלך והקל על העובדים להשיג את מה שהם צריכים, כאשר הם זקוקים לו.

customer-workflows.png

תהליכי שירות לקוחות

Customer Service Management

הרבה מעבר ל CRM ושירות לאנשי שטח. הגבר את נאמנות הלקוחות באמצעות תהליכי עבודה דיגיטליים מחוברים שמייצרים זרימות ותקשורת בין מחלקות הארגון.

byo-workflows.png

פלטפורמת יישומים

NOW Platform

בנה אפליקציות חדשות וזרימות עבודה דיגיטליות במהירות עם הפלטפורמה ב LowCode. התרחבו במהירות ברחבי הארגון כדי ליצור חוויות אינטואיטיביות ומחוברות שמשתמשים אוהבים.

bottom of page